<

آیا تمایل دارید در کانال گرمه عضو شوید؟

■ فراتحلیل پژوهش‌های میزان دین‌داری و احساس امنیت اجتماعی

■نوشته شده در:1396/07/27

پژوهش حاضر با هدف استفاده از روش آماری فراتحلیل در راستای تحلیل نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه رابطه میان میزان دین‌داری و احساس امنیت اجتماعی طراحی شده است.


فراتحلیل پژوهش‌های میزان دین‌داری و احساس امنیت اجتماعی,

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف استفاده از روش آماری فراتحلیل در راستای تحلیل نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه رابطه میان میزان دین‌داری و احساس امنیت اجتماعی طراحی شده است.
روش­ شناسی: به‌منظور انجام فراتحلیل، 31 پژوهش انجام‌شده در رابطه با این موضوع بررسی شدند و از این میان 17 پژوهش انجام‌شده بین سال‌های 94-1390 در زمینه رابطه میزان دین‌داری و سرمایه اجتماعی که در فصلنامه‌های معتبر علمی به چاپ رسیده‌اند، انتخاب شدند. پژوهش‌های مذکور با استفاده از روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و مبتنی بر سنجه‌های پایا به انجام رسیده‌اند.
یافته ­ها: در گام نخست ارزیابی پژوهش‌های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار مورد بررسی قرار گرفتند؛ بر این اساس یافته‌ها حکایت از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی داشتند. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر با به‌کارگیری نسخه دوم نرم‌افزار CMA مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتیجه­ گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند که اندازه اثر یا ضریب تأثیر میزان دین‌داری بر احساس امنیت اجتماعی معادل 0/193 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، در حد پایینی ارزیابی می‌شود. درمجموع نتایج پژوهش نشان داده است که میزان دین‌داری تأثیری ضعیفی بر احساس امنیت اجتماعی دارد.

کلیدواژه ها: میزان دین‌داری؛ امنیت اجتماعی؛ احساس امنیت؛ فراتحلیل

نویسندگان:

محسن نیازی: عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

 حامد نظری: دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

ایوب سخایی: دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

فصلنامه انتظام اجتماعی - دوره 9، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

برچسب ها:

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*:  
آخرین اخبار
اخبار پربیننده
نقل و نشر مطالب تنها با ذکر نام پایگاه خبری گرمه بلامانع است